Vernieuwing van de Senaat - Verklaringen van samenhang

Bij de parlementsverkiezingen op 26 mei 2019 worden geen senatoren verkozen. De Senaat bestaat uit vijftig deelstaatsenatoren, die worden aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten, en tien gecoöpteerde senatoren, die worden aangewezen door de deelstaatsenatoren.

De zetelverdeling in de Senaat hangt wel af van de verkiezingen van 26 mei 2019. De verkiezingsuitslagen voor de gemeenschaps- en de gewestparlementen bepalen hoeveel deelstaatsenatoren elke politieke formatie mag aanwijzen. Voor de gecoöpteerde senatoren wordt de verdeling bepaald door de verkiezingsuitslagen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Om in aanmerking te komen voor de zetelverdeling in de Senaat kunnen de kandidatenlijsten bij die verkiezingen politieke formaties vormen. Daarvoor moeten ze, uiterlijk achttien dagen vóór de verkiezingen, een verklaring van samenhang indienen bij de griffier van de Senaat.

De verklaringen van samenhang zijn beschikbaar op de website van de Senaat