Formulieren A

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
Word-versie PDF-versie Beschrijving Nummering 2014
A1 A1 Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht van kandidaten en bewilliging. A1
A2 A2 Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A aan de bijzitters van dit bureau. A2
A3 A3 Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van de kieskring (met bijlage). A3
A4 A4 Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 3 aftredende Kamerleden. A4
A5 A5 Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten. A5
A6 A6 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage). A6
A7 A7 Processen-verbaal inzake de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage). A7
A8 A8 Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het kieskringhoofdbureau A. A8
A9 A9 Ontvangstbewijs van het kieskringhoofdbureau A voor een bezwaar tegen een kandidatuur. A9
A10 A10 Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau A van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief. A10
A11 A11 Aanvraag en toestemming tot het bekomen van éénzelfde volgnummer als toegekend aan een lijst voor het Europees Parlement. A14
A12 A12 Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A - aanwijzing. A18
A13 A13 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de bijzitters van dit bureau - aanwijzing. A19
A14 A14 Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het hoofdbureau A van de kieskring. A15
A15 A15 Proces-verbaal van de loting voor het aanwijzen van de stembureaus waarvan de stembiljetten door de elk stemopnemingsbureau A moeten worden onderzocht. A20
A16 A16 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A betreffende de aan hun bureau toegewezen stembureaus. A21
A17 A17 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de stembureaus betreffende de aanwijzing van de stemopnemingsbureaus A. A22
A18 A18 Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus A. A24
A19 A19 Aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus A. A25
A20 A20 Oproeping van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus A. A26
A21 A21 Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau A aan de voorzitter van het stembureau voor de overhandigde stembiljetten. A23
A22 + bijlage (PDF) A22 + bijlage Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage) – stemopnemingsbureau A. A27
A23 + bijlage (PDF) A23 + bijlage Proces-verbaal van het kantonhoofdbureau A met verzamelstaat van de uitslagen van het kieskanton (met bijlage). A-28
A23Mx + bijlage (PDF) A23Mx + bijlage Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau (met bijlage – verzamelstaat van de uitslagen) waar de stemming zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt. A-28Mx
A23B-Mx + bijlage (PDF) A23B-Mx + bijlage Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau (met bijlage – verzamelstaat van de uitslagen) waar de stemming zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt (Kanton Sint-Genesius-Rode). A28B-Mx
A24 + bijlage (PDF) A24 + bijlage Proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen door het kieskringhoofdbureau A (met bijlage). A16
A25 A25 Kennisgeving door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen. A17

Alle formulieren A (zip)