Formulieren ACFbis

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER, VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN VAN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT
ELEKTRONISCHE STEMMING (1)
Word-versie PDF-versie Beschrijving Nummering 2014
ACF1bis ACF1bis Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau in een kieskanton met elektronische stemming. ACF1bis
ACF2bis ACF2bis Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus met elektronische stemming. ACF2bis
ACF3bis ACF3bis Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing (met bijlage). ACF3bis
ACF4bis ACF4bis Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van een stembureau met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing. ACF4bis
ACF5bis ACF5bis Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau met elektronische stemming betreffende de samenstelling van het stembureau. ACF5bis
ACF6bis ACF6bis Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de provinciegouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de stembureaus met elektronische stemming in het kieskanton (met bijlage). ACF6bis
ACF7bis ACF7bis Aanwijzing van de getuigen in de stembureaus met elektronische stemming. ACF7bis
ACF8bis ACF8bis Oproeping van de getuigen voor de stembureaus met elektronische stemming. ACF8bis
ACF9bis ACF9bis Volmacht om te stemmen (met bijlage). ACF9bis
ACF9bis-EU ACF9bis-EU Volmacht om te stemmen (met bijlage) – Europese kiezers. ACF9bis-EU
ACF10bis ACF10bis Kennisgeving door de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming met papieren bewijsstuk betreffende de afgifte van de gegevensdragers en andere documenten aan het kantonhoofdbureau (met bijlage). ACF10bis
ACF11bis + Bijlage (PDF) ACF11bis + Bijlage Proces-verbaal van de verkiezing in een stembureau met elektronische stemming met papieren bewijsstuk (met bijlage). ACF11bis
ACF12bis ACF12bis Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage). ACF12bis
ACF13bis ACF13bis Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen. ACF13bis
ACF14bis ACF14bis Ontvangstbewijs van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van een stembureau voor de overhandigde gegevensdragers en andere documenten. ACF14bis
ACF15bis + Bijlage (PDF) ACF15bis + Bijlage Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de gegevensdragers van de stembureaus met elektronische stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen (met bijlage) ACF15bis
ACF16bis ACF16bis Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus. ACF16bis
ACF17bis ACF17bis Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers. ACF17bis

(1) In de acht kieskantons van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt er elektronisch gestemd. De formulieren bis zijn dan ook voor die wijze van stemmen aangepast.

Alle formulieren ACFbis (zip)