Formulieren C

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT
Word-versie PDF-versie Beschrijving Nummering 2014
C1 C1 Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst door een burger van de Europese Unie, die in België verblijft. C1
C2 C2 Betekening aan een burger van de Europese Unie dat zijn aanvraag aanvaard is. C2
C3 C3 Betekening aan een burger van de Europese Unie dat zijn aanvraag geweigerd is. C3
C4 C4 Aanvraag tot deelneming aan de verkiezing door een Belg wonende in een lidstaat van de Europese Unie. C4
C5 C5 Betekening aan een Belg wonende in een lidstaat van de Europese Unie dat zijn aanvraag geweigerd is. C5
C6 C6 Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau - aanwijzing. C7
C7 C7 Bericht van de voorzitter van het collegehoofdbureau voor de ontvangst van de akten van voordracht van kandidaten en bewilliging (waar en wanneer). C6
C8 C8 Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5000 kiezers (met bijlage). C10
C9 C9 Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5 Belgische parlementsleden. C11
C10 C10 Ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten. C12
C11 C11 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. C13
C12 C12 Processen-verbaal van de voorlopige en definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage). C14
C13 C13 Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het collegehoofdbureau. C15
C14 C14 Ontvangstbewijs van het collegehoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur. C16
C15 C15 Kennisgeving door het collegehoofdbureau C van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief. C17
C16 C16 Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het modelstembiljet aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau. C22
C16-B C16-B Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau Brussels-Hoofdstad van het modelstembiljet aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau Vlaams-Brabant. C22-B
C17 C17 Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau C betreffende zijn aanwijzing. (nieuw formulier)
C18 C18 Staat van de bladen stempapier. C23
C19 C19 Brief van de voorzitter van het provinciehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau - aanwijzing. C8
C20 C20 Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau - aanwijzing. C9
C21 C21 Proces-verbaal van de loting van de stembureaus die door elk stemopnemingsbureau C worden onderzocht. C19
C22 C22 Brief aan de voorzitter van een stemopnemingsbureau C over de te tellen stembureaus. C20
C23 C23 Brief aan de voorzitter van een stembureau naar welk stemopnemingsbureau C de stembiljetten dienen gebracht te worden. C21
C24 C24 Proces-verbaal van de loting van de getuigen en de plaatsvervangende getuigen bij alleenstaande kandidaten in de stem- en stemopnemingsbureaus. C18
C25 C25 Ontvangstbewijs voor stembiljetten aan voorzitter stembureau. C24
C26 + Bijlage (PDF) C26 + Bijlage Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage). C25
C27 + Bijlage (PDF) C27 + Bijlage Proces-verbaal van het kantonhoofdbureau C met verzamelstaat van de uitslagen van het kieskanton (met bijlage). C26
C27-Mx + Bijlage (PDF) C27-Mx + Bijlage Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau C (met bijlage – verzamelstaat van de uitslagen) waar de stemming zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt. C26-Mx
C27B-Mx + Bijlage (PDF) C27B-Mx + Bijlage Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau (met bijlage – verzamelstaat van de uitslagen) waar de stemming zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt (Kanton Sint-Genesius-Rode). C26B-Mx
C28 + Bijlage (PDF) C28 + Bijlage Proces-verbaal van ontvangst door het provinciehoofdbureau van de tabellen van de kantonhoofdbureaus C - uitslag op het niveau van de provincie (met bijlage). C27
C29 + Bijlage (PDF) C29 + Bijlage Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen in het collegehoofdbureau (met bijlage). C28
C30 C30 Kennisgeving van de uitslag aan de gekozenen door het collegehoofdbureau. C29

Alle formulieren C (zip)