Formulieren Fbis

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT
ELEKTRONISCHE STEMMING(1)
Word-versie PDF-versie Beschrijving Nummering 2014
F1bis F1bis Bericht van de voorzitter van het gewestbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging. F1bis
F2bis F2bis Brief van de voorzitter van het gewestbureau aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing. F2bis
F3bis F3bis Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van het Brusselse Gewest – Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Nederlandse taalgroep (met bijlage). F3bis
F4bis F4bis Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 1 aftredend lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, behorend tot dezelfde taalgroep als de kandidaten – Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Nederlandse taalgroep. F4bis
F5bis F5bis Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. F5bis
F6bis F6bis Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van het Brusselse Gewest – Brusselse leden van het Vlaams Parlement – Nederlandse taalgroep (met bijlage). F6bis
F7bis F7bis Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 1 aftredend lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, behorende tot dezelfde taalgroep als de kandidaten – Brusselse leden van het Vlaams Parlement – Nederlandse taalgroep. F7bis
F8bis F8bis Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor de Brusselse leden van het Vlaams Parlement. F8bis
F9bis F9bis Afzonderlijke verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage). F9bis
F10bis F10bis Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer als toegekend aan een lijst voor het Europese Parlement/voor de Kamer. F10bis
F11bis F11bis Wederkerige verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs. F11bis
F12bis F12bis Tabel van de groepen met verbonden lijsten, opgemaakt door het gewestbureau. F12bis
F13bis F13bis Processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage). F13bis
F14bis F14bis Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het gewestbureau. F14bis
F15bis F15bis Ontvangstbewijs van het gewestbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur. F15bis
F16bis F16bis Bericht van een bezwaar per aangetekende brief aan een kandidaat door het gewestbureau. F16bis
F17bis + Bijlage (PDF) F17bis + Bijlage Proces-verbaal van het gewestbureau inzake de algemene optelling van de stemmen (met bijlage). F17bis
F18bis F18bis Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het gewestbureau – Brussels Hoofdstedelijk Parlement. F18bis
F19bis F19bis Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het gewestbureau – Brusselse leden van het Vlaams Parlement. F19bis

(1) In de acht kieskantons van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt er elektronisch gestemd. Alle formulieren bis zijn dan ook voor die wijze van stemmen aangepast.

Alle formulieren Fbis (zip)