Formulieren

Beste bezoeker,

U bevindt zich in de rubriek "Formulieren". Hier vindt u een ontwerp van de formulieren die binnenkort gepubliceerd zullen worden in het Belgisch Staatsblad.

U vindt hier alle verkiezingsformulieren die nodig zijn voor een goed beheer van het kiesproces.