Online tool aanvraag verplaatsingsonkosten

De bureauleden die zetelen in een andere gemeente dan die waar ze wonen, hebben recht op een vergoeding van verplaatsingsonkosten wanneer zij zetelen in een gemeente waar zij niet ingeschreven zijn.

Bovendien heeft de voorzitter recht op een vergoeding voor de verplaatsingen die hem opgelegd worden door de wettelijke bepalingen en die hij met een eigen vervoermiddel uitvoert voor het doorsturen van de door de wettelijke bepalingen voorgeschreven documenten.

U kan online het bureau, uw functie, het aantal verplaatsingen en de reden doorgeven. U krijgt 20 cent per kilometer terugbetaald. Er is ook een papieren aangifteformulier (pdf), maar het gebruik van de aangifte via de online module laat een snellere uitbetaling toe.

U mag uw onkosten tot uiterlijk 26 augustus 2019 doorgeven.