Kandidaten - Verkiezingsuitgaven

Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedragen voor verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019.

Algemene informatie over de verkiezingsuitgaven