Wie mag bijzitter/secretaris zijn van een stembureau/stemopnemingsbureau?

Voor de stembureaus:

  • De secretaris moet Belg zijn en in de (provinciale) kieskring van het stembureau wonen.
  • De bijzitters moeten Belgische kiezers zijn in het stembureau.

Voor de stemopnemingsbureaus:

  • De bijzitters moeten Belgische kiezers zijn uit het kieskanton.
  • Kamer + Gewesten: De secretaris moet Belg zijn en in de (provinciale) kieskring wonen.
  • Europees Parlement: De secretaris moet Belg zijn en in het kanton wonen.