Mag een vertrouwenspersoon voor iedere verkiezing apart een schuldvordering opstellen?

Ja, dat mag.