Kandidaten - Verkiezingsuitgaven

Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedragen voor verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Algemene informatie over de verkiezingsuitgaven