Lijstenverbinding Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 11 april 2019

De verklaring van lijstenverbinding voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement moet bezorgd worden aan de voorzitter van het gewestbureau op donderdag 11 april 2019, tussen 14 en 16 uur. Het adres is Poelaertplein 1, te 1000 Brussel.

De kandidaten op een lijst kunnen zich verbinden met de kandidaten op andere lijsten voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De lijsten moeten wel tot dezelfde taalgroep behoren, en de kandidaten moeten hiervoor de toestemming hebben van de kiezers of parlementsleden die hen hebben voorgedragen. Deze horizontale lijstenverbinding is van belang voor de zetelverdeling.

Van de 89 te verdelen zetels voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, gaan er 72 naar de Franse taalgroep en 17 naar de Nederlandse taalgroep. Als u een lijstenverbinding bent aangegaan, geldt de drempel van 5% van de stemmen die u binnen uw taalgroep moet behalen om deel te kunnen nemen aan de zetgeling. Deze 5% geldt voor de lijstengroep die u vormt en niet voor elke lijst apart. De zetels worden dus eerst verdeeld over de lijstenverbindingen. Daarna worden de zetels die uw lijstenverbinding heeft behaald, proportioneel (volgens het systeem D’HONDT) verdeeld over de verschillende partijen die deel uitmaken van de verbinding.