Welke verkiezingen worden gehouden op 26 mei 2019 ?

Op 26 mei 2019 worden de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers gehouden. Deze vallen samen met de verkiezingen voor het Europees Parlement en de verkiezingen voor de regionale parlementen: het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels hoofdstedelijk Parlement en het parlement van de Duitstalige gemeenschap.

Ik woon in het/en Ik stem voor het/de
Vlaams Gewest Vlaams Parlement
Kamer voor Volksvertegenwoordigers
Europees Parlement
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Parlement/de Brusselse leden van het Vlaams Parlement
Kamer voor Volksvertegenwoordigers
Europees Parlement
Waals Gewest Waals Parlement
Kamer voor Volksvertegenwoordigers
Europees Parlement
Gemeente van de Duitstalige Gemeenschap Parlement van de Duitstalige gemeenschap
Waals Parlement
Kamer voor Volksvertegenwoordigers
Europees Parlement