Uitleg voor de kiezer

Vereenvoudigde uitleg over het stemproces  voor elektronisch stemmen en voor stemmen met potlood en papier