Algemeen – Broncode Smartmatic

In de week volgend op de dag van de verkiezing, wordt de stemsoftware gepubliceerd op de website van de Verkiezingen.

Deze publicatie, die geen veiligheidselementen bevat, blijft beschikbaar gedurende de 6 maanden na de verkiezing. (wet van 07/02/2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, art. 17, §2).