Ik ben niet-Belg en wil mij laten uitschrijven als kiezer, wat moet ik doen?

U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente waar u verblijft, waarin u verklaart af te zien van uw hoedanigheid als kiezer.
Tijdens de drie maanden die voorafgaan aan de verkiezingen kan u zich niet uitschrijven.
In tegenstelling tot een aanvraag om als kiezer te worden geregistreerd, moet uw aanvraag niet door het College van Burgemeester en Schepenen worden goedgekeurd.