Belgische parlementaire verkiezingsstructuur

Europa

België heeft 22 vertegenwoordigers in het Europees Parlement waaronder :

 • 13 vertegenwoordigers gekozen in het Nederlandse kiescollege
 • 8 vertegenwoordigers gekozen in het Franse kiescollege
 • 1 vertegenwoordiger uit het Duitse kiescollege

Het totaal aantal Europese afgevaardigden bedraagt 705, verdeeld over de 27 lidstaten van de Europese Unie (na de Brexit).

Federale staat

De Kamer van Volksvertegenwoordigers omvat 150 rechtstreeks verkozen leden.
De Senaat omvat 60 leden, deze worden onderverdeeld in :

 • 50 rechtstreeks onrechtstreeks verkozen leden (29 NL, 20 FR en 1 Du)
 • 10 gecoöpteerde leden (6 NL en 4 FR)


Gewesten en Gemeenschappen

België bestaat uit 4 taalgebieden:

 • het Nederlandse taalgebied (Vlaanderen)
 • het Franse taalgebied (Wallonië zonder de 9 Duitstalige gemeenten)
 • het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (19 Brusselse gemeenten)
 • het Duitse taalgebied (9 Duitstalige gemeenten)

België telt 3 Gemeenschappen:

 • de Vlaamse Gemeenschap : dit is het Vlaamse Gewest, maar ook de Nederlandstalige instellingen op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • de Franse Gemeenschap : dit is het Waalse Gewest, zonder het Duitse taalgebied, maar met de Franstalige instellingen op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • de Duitstalige Gemeenschap : dit is het Duitse taalgebied (de 9 Duitstalige gemeenten of de kieskantons Eupen en Sankt Vith).

N.B. Een « gemeenschap » is persoonsgebonden : Nederlandstalig, Franstalig of Duitstalig.

België telt 3 Gewesten:

 • het Vlaamse Gewest (het Nederlandse taalgebied) omvat de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen
 • het Waalse Gewest (het Franse taalgebied en het Duitse taalgebied) omvat de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant
 • het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) omvat de 19 Brusselse gemeenten.

N.B. Een « gewest » is grondgebonden : Vlaams, Waals of Brussels.

Afbeelding verwijderd.

* De 6 Nederlandstalige Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden rechtstreeks verkozen door de kiezers, die eerst hebben gestemd op een lijst van de Nederlandse taalgroep voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
** Het Parlement van de Franse Gemeenschap wordt niet rechtstreeks verkozen, maar wordt samengesteld uit de 75 verkozen leden van het Waals Parlement en uit 19 verkozen leden van de Franse taalgroep in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.


Provincies en Gemeenten

België bestaat uit 10 provincies en 581 gemeenten, waarvan 300 gemeenten in Vlaanderen, 262 gemeenten in Wallonië (de 9 Duitstalige gemeenten inbegrepen) en 19 gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de 10 provincies zijn er 398 provincieraadsleden te verkiezen :

 • provincie Antwerpen – 36 leden
 • provincie Limburg – 31 leden
 • provincie Oost-Vlaanderen –36 leden
 • provincie Vlaams-Brabant – 36 leden
 • provincie West-Vlaanderen – 36 leden
 • provincie Henegouwen – 56 leden
 • provincie Luik – 56 leden
 • provincie Luxemburg – 37 leden
 • provincie Namen – 37 leden
 • provincie Waals-Brabant – 37 leden

In de 581 gemeenten zijn er meer dan 13.000 gemeenteraadsleden te verkiezen.

N.B. De 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vormen geen provincie, maar het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.