Medewerkers

U bent aangewezen als voorzitter of bijzitter om te zetelen. Dit kan voor een stembureau zijn of voor een telbureau.

Indien u om persoonlijke redenen niet kan aanwezig zijn, deelt u deze redenen zo snel mogelijk mee aan de contactpersoon op de aanwijzingsbrief.

Om sancties te vermijden moet u dit doen binnen de 48 uur na het ontvangen van uw aanwijzingsbrief.

Het kantonbureau zal dan nagaan of de ingeroepen redenen verantwoord zijn en al dan niet beslissen om u van uw taak te ontlasten.

Het kan zijn dat u al enkele keren heeft gezeteld in een kiesbureau. Dit vormt op zich geen geldige reden om te worden vrijgesteld.

Wanneer u als bijzitter ongewettigd afwezig bent op de dag van de stemming, of als u zich te laat aanmeldt kan u gerechtelijk worden vervolgd.

 

U voert taken uit in verband met de organisatie van de stemming: Voorzitter van een hoofdbureau, lid van een stem- of stemopnemingsbureau, personeelslid van een gemeentebestuur,...

Door in de rechterkolom te scrollen, zal u alle officiële documentatie terugvinden die noodzakelijk is voor een goede organisatie van het kiesproces.