Medewerkers

U voert taken uit in verband met de organisatie van de stemming: voorzitter van een hoofdbureau, lid van een stem- of telbureau, personeelslid van een gemeentebestuur,...

Door in de rechterkolom te scrollen, zal u alle officiële documentatie terugvinden die noodzakelijk is voor een goede organisatie van het kiesproces.

U bent aangewezen als voorzitter of bijzitter om te zetelen.
Dit kan voor een stembureau zijn of voor een telbureau.
Indien u om persoonlijke redenen niet kan aanwezig zijn, deelt u deze redenen zo snel mogelijk mee aan de contactpersoon op de aanwijzingsbrief.
Om sancties te vermijden moet u dit doen binnen de 48 uur na het ontvangen van uw aanwijzingsbrief.
Het kantonbureau zal dan nagaan of de ingeroepen redenen verantwoord zijn en al dan niet beslissen om u van uw taak
te ontlasten.
Het kan zijn dat u al enkele keren heeft gezeteld in een kiesbureau.
Dit vormt op zich geen geldige reden om te worden vrijgesteld.
Wanneer u als bijzitter ongewettigd afwezig bent op de dag van de stemming of als u zich te laat aanmeldt, kan u gerechtelijk worden vervolgd.