Verzekeringspolis leden van de stembureaus

Er wordt een verzekeringspolis afgesloten door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ten voordele van de leden van de stembureaus. Die dekt:

De burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de schade die door hun toedoen of schuld werd toegebracht aan derden bij de uitoefening van hun opdracht of op de heen- en terugweg van hun hoofdverblijfplaats naar de vergaderplaats van hun bureau.
Schadegevallen kunnen per telefoon (03 218 32 10) of per email schadebanoord.broker@aginsurance worden aangegeven.

Bij aangifte moet steeds het polisnummer worden meegegeven:  03/99.697.459/000. 

De lichamelijke schade die voortvloeit uit ongevallen die de leden van de stembureaus zijn overkomen tijdens de uitoefening van hun opdracht of op de heen- en terugweg van hun hoofdverblijfplaats naar de vergaderplaats van hun bureau.
Schadegevallen kunnen per telefoon (03 218 33 04) of per email ClaimsAO@aginsurance worden aangegeven.

Bij aangifte moet steeds het polisnummer worden meegegeven:  03/99.132.746/000.