Kiezers

De stemming is verplicht en geheim (*)

Een kiezer is:

A. Voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen

- Een Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een gemeente van het betrokken gewest of van de betrokken gemeenschap op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op verkiezingsdag
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op verkiezingsdag

B. Voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

- Hetzij een Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op verkiezingsdag
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op verkiezingsdag

- Hetzij een in het buitenland verblijvende Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaire beroepspost op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op verkiezingsdag
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op verkiezingsdag

Voor meer informatie zie Stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven

C. Voor de verkiezing van het Europees Parlement

- Hetzij een in België verblijvende Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • De leeftijd van 16 jaar bereikt heeft op verkiezingsdag
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op verkiezingsdag

- Hetzij een in een Lidstaat van de Europese Unie verblijvende Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • De leeftijd van 16 jaar bereikt heeft op verkiezingsdag
  • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een Lidstaat van de Europese Unie op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
  • Gekozen heeft om zich in te schrijven bij zijn consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op verkiezingsdag

Voor meer informatie zie Stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven

- Hetzij een Belg die in een Staat verblijft dat geen lid is van de Europese Unie en die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • De leeftijd van 16  jaar bereikt heeft op verkiezingsdag
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een Staat dat geen lid is van de Europese Unie op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op verkiezingsdag

Voor meer informatie zie Stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven

- Hetzij een in België verblijvende Europese burger die:

 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst
 • De leeftijd van 16 jaar bereikt heeft op verkiezingsdag
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op verkiezingsdag

Voor meer informatie zie Stemrecht voor Europese burgers

 

(*) Bij arrest nr. 116/2023 van 20 juli 2023 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 1 juni 2022 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de mogelijkheid voor de burger om te stemmen vanaf de leeftijd van 16 jaar, vernietigd in zoverre zij het stemrecht voor 16- en 17-jarigen afhankelijk maakt van de vereiste om een aanvraag in te dienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. We onderzoeken hoe we het stemrecht voor 16- en 17-jarigen voor de Europese verkiezingen kunnen vormgeven in het licht van dit arrest.