Wetten

         Officieuze coördinatie Algemeen Kieswetboek op 1 oktober 2023 (word)