Wetten

 1. Algemeen Kieswetboek
  + bijlagen algemeen kieswetboek

 2. Wet van 23 maart 1989 inzake de verkiezing van het Europees Parlement

 3. Wet van 16 juli 1993 inzake de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement met uittreksel uit de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen – verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement.

 4. Wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt verkozen met een uittreksel van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen.

 5. Wet van 6 juli 1990 inzake de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

 6. Wet van 7 februari 2014 inzake de elektronische stemming met papieren bewijsstuk

 7. Wet van 4 juli 1989 inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven

 8. Wet van 19 mei 1994 inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven bij de verkiezing van het Europees Parlement

 9. Wet van 19 mei 1994 inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven bij de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen