Kandidaten / Politieke partijen

Belangrijke mededeling :

Net zoals het geval was bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zullen tijdens de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 de logo’s van de verschillende politieke partijen niet gebruikt worden maar dus enkel hun acroniem (letterwoord). Dit geldt zowel voor de schermen van de stemcomputers als voor de papieren stembiljetten. De info op de site (webpagina’s, PDF-documenten, …) wat betreft logo’s is dus niet van toepassing.

U wil u voorstellen voor de verkiezingen en u zoekt informatie hierover, het formulier om een kandidatuur in te dienen enz.

In deze rubriek zal u alle antwoorden op uw vragen terugvinden in verband met de verschillende onderwerpen vermeld in de rechterkolom.