Verkiezingsuitgaven/financiering van politieke partijen

  • Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedragen:

Verkiezingsuitgaven. - Verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 9 juni 2024: 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2023-12-06&caller=summary&numac=2023046724
Verkiezingsuitgaven. - Verkiezing van het Europees Parlement van 9 juni 2024: 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2023-12-08&caller=summary&numac=2023047855
Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 9 juni 2024:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2023-12-08&caller=summary&numac=2023047856