De verkiezingen van 26 mei 2019 werden ondertussen definitief geldig verklaard (Brussel Hoofdstedelijk Parlement - 11 juni 2019; Waals Parlement – 11 juni 2019; Parlement van de Duitstalige
NEW
Het Verslag van het College van Deskundigen is beschikbaar
NEW
Excel-Tabellen met de resultaten 2019 zijn beschikbaar
NEW
In de week volgend op de dag van de verkiezing, wordt de stemsoftware gepubliceerd op de website van de Verkiezingen. Deze publicatie, die geen veiligheidselementen bevat, blijft beschikbaar gedurende
NEW
Verkiezing van het Waals Parlement – Apparentering – Tabel van de verbonden lijsten in de provincies Henegouwen, Namen en Luik
NEW
De opleidingsfilm voor het opleiden van de voorzitters van elektronische stembureaus is vanaf nu beschikbaar
NEW
Tabel met het aantal stem- en stemopnemingsbureaus per kanton (09/05/2019)
NEW
Richtlijnen en aanbevelingen voor de gemeenten – Toegankelijkheid tot de stembureaus voor personen met een handicap en rechten en communicatie op de dag van de stemming.
NEW
Administratief adres van de kantons : tabel dd. 07/05/2019
NEW
Vandaag, exact 1 maand voor de verkiezingen hield de FOD Binnenlandse zaken een persconferentie over de verkiezingen in aanwezigheid van de Minister van Binnenlandse zaken en veiligheid Pieter De Crem
NEW
Vereenvoudigde uitleg over het stemproces voor elektronisch stemmen en voor stemmen met potlood en papier
NEW
De FOD Binnenlandse Zaken voorziet een aantal opleidingspakketten voor de verschillende deelnemers aan het verkiezingsproces
NEW
Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem
NEW
De kandidatenlijsten voor 26 mei 2019 zijn beschikbaar
NEW
De verklaringen van samenhang zijn beschikbaar op de website van de Senaat
NEW
Deze pagina is enkel beschikbaar in het Frans. Voor het Vlaams Parlement is lijstenverbinding niet mogelijk.
NEW
De verklaring van lijstenverbinding voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement moet bezorgd worden aan de voorzitter van het gewestbureau op donderdag 11 april 2019, tussen 14 en 16 uur. Het adres is
NEW
Student in examenperiode - Attest dat de onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens studieredenen
NEW
Bericht van 22 maart 2019 – Samenstelling van het College van Deskundigen.
NEW
Algemene nota van 27 maart 2019 betreffende de verkiezingen van 26 mei 2019
NEW