Presentiegelden

⚠️ De uitbetaling van de presentiegelden is volop aan de gang, bedankt voor uw geduld.

De medewerkers van de kiesbureaus krijgen een vergoeding voor de taken die zij uitvoeren in het kader van de verkiezingen.

De bedragen zijn als volgt:

PRESENTIEGELDENVoorzitterSecretarisBijzitter
Kieskring- en collegehoofdbureau€ 250€ 250€ 125
Kantonhoofdbureau€ 175€ 175€ 50
Stembureau (elektronische stemming)€ 60€ 37,50€ 37,50
Stembureau (papieren stemming)€ 40€ 25€ 25
Telbureau€ 40€ 25€ 25

De betalingen gebeuren op basis van de betalingsgegevens die de bureauleden invullen op verkiezingsdag:

 • In de stem- en telbureaus (zonder telhulpsysteem):
  De presentiegeldformulieren liggen op de dag van de verkiezingen klaar in de bureaus. Het formulier moet door alle leden van elk bureau worden ingevuld. Dit formulier wordt door de voorzitter naar het kantonhoofdbureau gebracht, waar een kopie of scan wordt gemaakt als back-up. De (digitale) kopie wordt bewaard door de gemeente die de kantonhoofdplaats is. De kantonvoorzitter bezorgt de originele formulieren aan de kieskring, die ze vervolgens aan FOD Binnenlandse Zaken bezorgt in de loop van de week na verkiezingsdag.
  De uitbetaling zal binnen de 3 maanden na verkiezingsdag gebeuren.
   
 • In de telbureaus met telhulpsysteem PATSY:
  De leden van de telbureaus vullen hun betalingsgegevens digitaal in op verkiezingsdag in de toepassing PATSY. De uitbetaling zal binnen de 3 maanden na verkiezingsdag gebeuren.
   
 • In de kanton- en kieskringhoofdbureaus:
  De leden van de hoofdbureaus vullen hun betalingsgegevens digitaal in op verkiezingsdag in de toepassing MARTINE. De uitbetaling zal binnen de 3 maanden na verkiezingsdag gebeuren.