Algemene informatie

Door in de rechterkolom te scrollen, zal u algemene informatie terugvinden om het kiesproces goed te kunnen begrijpen.

Deze informatiegegevens zullen ter beschikking gesteld en bijgewerkt worden naar gelang van de vooruitgang in de verkiezingsagenda: kandidatenlijsten, kiesformulieren, broncodes van de verkiezingssoftware,...