Opleidingsmateriaal

De FOD Binnenlandse Zaken voorziet een aantal opleidingspakketten voor de verschillende deelnemers aan het verkiezingsproces:

Elektronische stemming

Stemming op papier