Opleidingsmateriaal

De FOD Binnenlandse Zaken voorziet een aantal opleidingspakketten voor de verschillende deelnemers aan het verkiezingsproces:

Elektronische stemming

(157 gemeenten in Vlaanderen, alle 19 Brusselse gemeenten en de 9 Duitstalige gemeenten)

Stemming op papier

(143 gemeenten in Vlaanderen, alle 253 Waalse gemeenten)