Hoe inschrijven?

Belgen in België

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.

Op 21 december 2023, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goedgekeurd ter bevestiging van de stemming van jongeren van 16 en 17 jaar voor het Europees Parlement; dit naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de wet van 01/06/2022 gedeeltelijk vernietigd had.

Deze nieuwe wet bepaalt het volgende:

Jonge Belgen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan, maar de stemming zal voor deze jongeren niet verplicht zijn.

Meer info? Stemrecht voor 16-18 jarige Belgen

Belgen in het buitenland

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

Meer info? Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Europeanen die verblijven in België

Europese verkiezingen

Burgers van een lidstaat van de EU die in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Zij kunnen zich inschrijven via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of via het formulier (word).

Meer info? Stemrecht voor Europese burgers

Gemeenteraadsverkiezingen

Europeanen die in België verblijven kunnen in sommige gevallen ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kunnen zich inschrijven via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of via het formulier (word).

Niet-Europeanen die verblijven in België

Niet-Europeanen die in België verblijven kunnen in sommige gevallen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kunnen zich inschrijven via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of via het formulier (word).