Studie over de mogelijkheid om online stemmen in België in te voeren

In het voorjaar van 2020 werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor de verwezenlijking van een empirische studie over de haalbaarheid van de invoering van het stemmen via internet in België. Deze studie, die uitgevoerd werd door een consortium van universiteiten (Université libre de Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven, UCLouvain), moest - in een eerste deel - definiëren hoe stemmen via internet onder gewaarborgde veilige omstandigheden kan worden ingevoerd. Daarbij baseerden de onderzoekers zich op de bekende praktijkgevallen in het buitenland, maar ook op de theoretische ontwikkelingen in het licht van de huidige wetenschappelijke kennis.

U kan deze studie terugvinden via onderstaande link (de originele Franstalige versie dateert van 4 december 2020, deze werd naar het Nederlands vertaald in de loop van januari en februari 2021):
Luik 1 - studie internetstemmen (PDF)
De conclusies en aanbevelingen zijn terug te vinden vanaf pagina 149.

Vervolgens is het consortium een tweede deel van de studie gestart met als doel de noodzakelijke voorwaarden voor de invoering te bepalen.
U kan dit tweede deel van de studie terugvinden via onderstaande link (de originele Franstalige versie dateert van 25 maart 2021, deze werd naar het Nederlands vertaald in de loop van april 2021):
Luik 2 - studie internetstemmen (PDF)
De conclusies en aanbevelingen zijn terug te vinden vanaf pagina 40.