Besluiten

Overzichtslijst van de koninklijke en ministeriële besluiten terzake met verwijzing naar verschijningsdatum in het Belgisch Staatsblad

  • Ministerieel besluit van 14 maart 2019 (pdf) houdende de afmetingen van de stembiljetten die afgedrukt worden door een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, alsook de vermeldingen erop, bij de gelegenheid van de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019.

  • Koninklijk besluit van 27 februari 2019 (pdf) tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019.

  • Koninklijk besluit van 27 februari 2019 (pdf) tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk.

  • Koninklijk besluit van 27 februari 2019 (pdf) betreffende het gebruik van een elektronische box waarmee slechtzienden of blinden kunnen stemmen met een elektronische stemcomputer.

  • Koninklijk besluit van 27 februari 2019 (pdf) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk, waardoor de artikelen 62 en 64 van de wet van 19 april 2018 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (I), in werking kunnen treden.

  • Ministerieel besluit van 7 maart 2019 (pdf) houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo’s voor de verkiezingen van 26 mei 2019.

  • Ministerieel besluit van 25 februari 2019 (pdf) tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen.

  • Koninklijk besluit van 20 december 2018 tot vastlegging van de elektronische middelen die gebruikt mogen worden voor de voordracht van kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

  • Koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement.

  • Koninklijk besluit van 15 juni 2018 tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement.