Toegankelijkheidsverklaring

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de FOD Binnenlandse Zaken verbindt zich ertoe de website van de verkiezingen toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://verkiezingen.fgov.be/

Conformiteitstoestand

Deze website is momenteel gedeeltelijk conform de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Ons team van webmasters werkt er actief aan om de website zo snel mogelijk conform de norm WCAG 2.1 AA te maken.

Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 08/10/2020 en werd voor het laatst herzien op 06/11/2020.

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen over en commentaar op de toegankelijkheid van deze website, kunt u via e-mail contact met ons opnemen via het contactformulier.

Procedure die het mogelijk maakt om de naleving van de bepalingen te verzekeren

U kunt contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman