Verkiezingssoftware

Doorheen het verkiezingsproces wordt er gebruik gemaakt van verschillende toepassingen:

De verschillende parlementen is ons land duiden elk enkele deskundigen aan die toezien op de kwaliteit en de integriteit van deze verkiezingssoftware. Samen vormen zij het College van Deskundigen, dat bestaat uit permanente en niet-permanente leden. Na de verkiezingen maken zij een verslag op met hun opmerkingen en aanbevelingen voor de toekomst.