Verkiezingssoftware

Doorheen het verkiezingsproces wordt er gebruik gemaakt van verschillende toepassingen:

  • Gemeenten waar elektronisch gestemd wordt maken gebruik van de SMARTMATIC software. Deze wordt voor gebruik aan een uitgebreide controle onderworpen door een onafhankelijk adviesorgaan.
  • MARTINE is een platform dat door verschillende actoren in het verkiezingsproces gebruikt wordt. Een belangrijk onderdeel daarvan is de digitale transmissie van de verkiezingsresultaten vanuit de kantonhoofdbureaus naar de centrale overheid op verkiezingsdag. Ook deze software wordt voor gebruik onderworpen aan een uitgebreide controle door een onafhankelijk adviesorgaan.

De verschillende parlementen is ons land duiden elk enkele deskundigen aan die toezien op de kwaliteit en de integriteit van deze verkiezingssoftware. Samen vormen zij het College van Deskundigen, dat bestaat uit permanente en niet-permanente leden. Na de verkiezingen maken zij een verslag op met hun opmerkingen en aanbevelingen voor de toekomst.