Homepage

Vereenvoudigde uitleg over het stemproces voor elektronisch stemmen en voor stemmen met potlood en papier
NEW
De FOD Binnenlandse Zaken voorziet een aantal opleidingspakketten voor de verschillende deelnemers aan het verkiezingsproces
NEW
Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem
NEW
De kandidatenlijsten voor 26 mei 2019 zijn beschikbaar
NEW
De verklaringen van samenhang zijn beschikbaar op de website van de Senaat
NEW
Deze pagina is enkel beschikbaar in het Frans. Voor het Vlaams Parlement is lijstenverbinding niet mogelijk.
NEW
De verklaring van lijstenverbinding voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement moet bezorgd worden aan de voorzitter van het gewestbureau op donderdag 11 april 2019, tussen 14 en 16 uur. Het adres is
NEW
Student in examenperiode - Attest dat de onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens studieredenen
NEW
Bericht van 22 maart 2019 – Samenstelling van het College van Deskundigen.
NEW
Algemene nota van 27 maart 2019 betreffende de verkiezingen van 26 mei 2019
NEW
Documenten
Bestand Documentstype Doelgroep Verkiezingstype
Formulieren voor de indiening van de kandidaturen door kiezers (doc)
Formulieren voor de indiening van de kandidaturen door kiezers (pdf)
Formulier voor de indiening van de kandidaturen door aftredende parlementariërs (doc)
Formulier voor de indiening van de kandidaturen door aftredende parlementariërs (pdf)
Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (doc)
Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (pdf)
Formulier Kandidaat Gewest- en gemeenschapsparlementen, Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Verkiezingsagenda (pdf) Wetgeving Kandidaat, Kiezer, Medewerkers, Wetgeving, Algemene informatie Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Wet van 7 februari 2014 (pdf) Wetgeving Wetgeving Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Wet van 6 juli 1990 (pdf) Wetgeving Wetgeving Parlement van de Duitstalige gemeenschap
Wet van 12 januari 1989 (pdf) Wetgeving Wetgeving Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wet van 16 juli 1993 (pdf) Wetgeving Wetgeving Vlaams parlement, Waals parlement
Wet van 23 maart 1989 (pdf) Wetgeving Wetgeving Europees parlement
Formulieren voor de indiening van de kandidaturen door kiezers (doc)
Formulieren voor de indiening van de kandidaturen door kiezers (pdf)
Formulier voor de indiening van de kandidaturen door aftredende parlementariërs (doc)
Formulier voor de indiening van de kandidaturen door aftredende parlementariërs (pdf)
Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (doc)
Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (pdf)
Formulier Kandidaat Vlaams parlement
Kiezers in het Vlaamse Gewest (pdf)
Kiezers in het Vlaamse Gewest (doc)
Kiezers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (pdf)
Kiezers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (doc)
Formulier Kiezer Europees parlement
Kiezers in het Vlaamse Gewest (pdf)
Kiezers in het Vlaamse Gewest (doc)
Kiezers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (pdf)
Kiezers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (doc)
Formulier Kiezer Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams parlement, Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest