Homepage

De verkiezingen van 26 mei 2019 werden ondertussen definitief geldig verklaard (Brussel Hoofdstedelijk Parlement - 11 juni 2019; Waals Parlement – 11 juni 2019; Parlement van de Duitstalige
NEW
Het Verslag van het College van Deskundigen is beschikbaar
NEW
Excel-Tabellen met de resultaten 2019 zijn beschikbaar
NEW
In de week volgend op de dag van de verkiezing, wordt de stemsoftware gepubliceerd op de website van de Verkiezingen. Deze publicatie, die geen veiligheidselementen bevat, blijft beschikbaar gedurende
NEW
Verkiezing van het Waals Parlement – Apparentering – Tabel van de verbonden lijsten in de provincies Henegouwen, Namen en Luik
NEW
De opleidingsfilm voor het opleiden van de voorzitters van elektronische stembureaus is vanaf nu beschikbaar
NEW
Tabel met het aantal stem- en stemopnemingsbureaus per kanton (09/05/2019)
NEW
Richtlijnen en aanbevelingen voor de gemeenten – Toegankelijkheid tot de stembureaus voor personen met een handicap en rechten en communicatie op de dag van de stemming.
NEW
Administratief adres van de kantons : tabel dd. 07/05/2019
NEW
Vandaag, exact 1 maand voor de verkiezingen hield de FOD Binnenlandse zaken een persconferentie over de verkiezingen in aanwezigheid van de Minister van Binnenlandse zaken en veiligheid Pieter De Crem
NEW
Documenten
Bestand Documentstype Doelgroep Verkiezingstype
Inleiding + Vóór de stemopneming (mp4)
Tijdens de stemopneming (mp4)
Na de stemopneming (mp4)
Model Medewerkers Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Inleiding + Vóór de stemming (mp4)
Tijdens de stemming (mp4)
Na de stemming (mp4)
Model Medewerkers Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Module MA1B van het platform Martine (mp4) Model Medewerkers Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Een kandidatenlijst indienen in Martine – Gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019 (mp4) Model Kandidaat Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Verklaring van de politieke partij (docx)
Verklaring van de politieke partij (pdf)
Aangifteformulier (docx)
Aangifteformulier (pdf)
Ontvangstbewijs (docx)
Ontvangstbewijs (pdf)
Overzicht (docx)
Overzicht (pdf)
Model Kandidaat Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Verklaring in akte van bewilliging (docx)
Verklaring in akte van bewilliging (pdf)
Aangifteformulier (docx)
Aangifteformulier (pdf)
Ontvangstbewijs (docx)
Ontvangstbewijs (pdf)
Overzicht (docx)
Overzicht (pdf)
Model Kandidaat Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Nota betreffende de bestelling van de kiezerslijsten door de gemeenten (pdf)
Bestelbon van de kiezerslijst en bijlagen (pdf)
Formulier Medewerkers Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Verzoek om de kiezerslijst – modelbrief (pdf)
Verzoek om de kiezerslijst – modelbrief (docx)
Model Kandidaat Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Omzendbrief van 19 november 2018 (pdf)
Formulier C/1 (doc)
Formulier C/1 (pdf)
Formulier C/2 (doc)
Formulier C/2 (pdf)
Formulier C/3 (doc)
Formulier C/3 (pdf)
Nota aan de gemeenten (pdf)
Formulier Wetgeving Europees parlement
In deze gemeenten wordt elektronisch gestemd (xls)
In deze gemeenten wordt op papier gestemd (xls)
Model Kiezer Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen