Homepage

Net zoals het geval was bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zullen tijdens de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 de logo’s van de verschillende politieke partijen niet
NEW
(Ontwerp) Instructies voor de voorzitters van de kieskring-, provincie- en collegehoofdbureaus voor de gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019
NEW
De kieswet laat toe om op elektronische wijze de kandidatenlijsten in te dienen, alsook om handtekening (zowel van kandidaten als van kiezers) via elektronische weg te verzamelen. De FOD Binnenlandse
NEW
Nota betreffende de bestelling van de kiezerslijsten door de gemeenten
NEW
Verkiezingsagenda
NEW
Vademecum van de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. Algemene informatie over de verkiezingsuitgaven
NEW
Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedragen voor verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Algemene informatie over de verkiezingsuitgaven
NEW
Verzoek om de kiezerslijst – modelbrief
NEW
Koninklijk besluit van 20 december 2018 tot vastlegging van de elektronische middelen die gebruikt mogen worden voor de voordracht van kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de
NEW
Uitleg bij de voorstelling van de kandidaten op de elektronische stemschermen
NEW
Documenten