Verkiezingsdocumenten

Informatiebeheersplan voor overdracht van documenten

In samenwerking met de Kamer van volksvertegenwoordigers (de Dienst Documentatie en Archief) en het Algemeen Rijksarchief werd een informatiebeheersplan van alle verkiezingsdocumenten opgesteld.

Dit overzicht (pdf) biedt een lijst van deze verkiezingsdocumenten, met de vermelding van hun definitieve bestemming.