Toegankelijkheidsverklaring

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de FOD Binnenlandse Zaken verbindt zich ertoe de website van de verkiezingen toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/elections.fgov.be_0

Niet-toegankelijke inhoud

In het kader van de verkiezingen van 9 juni 2024 worden tal van documenten opgesteld met het oog op gebruik op papier. Deze documenten worden via onze website beschikbaar gesteld voor de verschillende actoren die deze documenten nodig hebben. Gezien het grote aantal documenten, werd geoordeeld dat het onmogelijk is deze allemaal toegankelijk op te stellen en dat dit ook weinig meerwaarde heeft, aangezien ze bedoeld zijn om gebruikt te worden op papier.

Het gaat hier in het bijzonder om alle formulieren die onder de categorie 'Medewerkers' vallen, maar ook in de andere categorieën zijn er dergelijke niet toegankelijke formulieren aanwezig.

Voorgestelde alternatieven

Deze formulieren kunnen per post verzonden worden naar de personen die hierom zouden vragen, al zullen ze voor mensen met een visuele beperking niet toegankelijk zijn. 

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen via ons contactformulier: https://verkiezingen.fgov.be/contactformulier

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

De federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website: Federale ombudsman

Verbeteringsplan

Er zullen nog verdere aanpassingen aan de website gebeuren om de toegankelijkheid te verhogen. We beogen het Anysurfer label te behalen.

 

Deze verklaring is op 16/02/2024 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 16/02/2024.