Brusselse leden van het Vlaams Parlement

Het Gewestbureau is verantwoordelijk voor de verdeling van de zetels en de aanwijzing van verkozenen.

Het systeem D’HONDT wordt toegepast voor de zetelverdeling.

Er is een kiesdrempel van 5%.

Voor de aanwijzing van gekozenen, zie punt 4, vorige pagina.

Het Gewestbureau zenden hun proces-verbaal met uitslagen, zetelverdeling en aanwijzing van gekozenen en opvolgers digitaal naar de griffie het parlement en naar de Minister van Binnenlandse Zaken.