Europees Parlement

Het Collegehoofdbureau is verantwoordelijk voor de verdeling van de zetels en de aanwijzing van verkozenen.

Het systeem D’HONDT wordt toegepast voor de zetelverdeling.

Er is geen kiesdrempel.

De provinciehoofdbureaus voor het Europese Parlement zenden hun proces-verbaal met de resultaten – ontvangen van de kantons - naar het collegehoofdbureau voor het Europese Parlement te Mechelen of te Namen.

Voor de aanwijzing van gekozenen, zie punt 4, vorige pagina.

Het collegehoofdbureau zendt zijn proces-verbaal met uitslagen, zetelverdeling en aanwijzing van gekozenen en opvolger voor zijn volledig kiescollege naar de griffie van de Kamer en naar de Minister van Binnenlandse Zaken.

In de kieskring Brussel-Hoofdstad is het provinciaal hoofdbureau voor de verkiezing van het Europese Parlement het hoofdbureau van de kieskring te Brussel, dat twee verzamelstaten moet opmaken:

  • één voor de voorzitter van het hoofdbureau van het Nederlands kiescollege te Mechelen;
  • één voor de voorzitter van het hoofdbureau van het Frans kiescollege te Namen.