Kamer voor Volksvertegenwoordigers

Het kieskringhoofdbureau A is verantwoordelijk voor de verdeling van de zetels en de aanwijzing van verkozenen.

Het systeem D’HONDT wordt toegepast voor de zetelverdeling.

Er is een kiesdrempel van 5%.

Voor de aanwijzing van gekozenen, zie punt 4, vorige pagina.

De kieskringhoofdbureaus A zenden hun proces-verbaal met uitslagen, zetelverdeling en aanwijzing van gekozenen en opvolgers digitaal naar de griffie van de Kamer en naar de Minister van Binnenlandse Zaken.