Waals Parlement

Voor de verkiezing van het Waalse Parlement is de apparentering van toepassing in de provincies Hengouwen, Luik, en Namen, die elk verschillende kieskringen tellen.

Er gebeurt een eerste zetelverdeling op niveau van het kieskringhoofdbureau en een bijkomende verdeling op niveau van het provinciale centrale bureau.

Het provinciale centrale bureau gaat over tot aanwijzing van de verkozenen en de opvolgers.

Voor de aanwijzing van gekozenen, zie punt 4, vorige pagina.

De apparentering is niet van toepassing in de provincies Waals-Brabant en Luxemburg, die elk één kieskring omvatten.

Het systeem D’HONDT wordt toegepast voor de zetelverdeling.

Er is een kiesdrempel van 5%.