Vlaams Parlement

Het kieskringhoofdbureau B is verantwoordelijk voor de verdeling van de zetels en de aanwijzing van verkozenen.

Het systeem D’HONDT wordt toegepast voor de zetelverdeling.

Er is een kiesdrempel van 5%.

Voor de aanwijzing van gekozenen, zie punt 4, vorige pagina.

De kieskringhoofdbureaus B zenden hun proces-verbaal met uitslagen, zetelverdeling en aanwijzing van gekozenen en opvolgers digitaal naar de griffie het parlement en naar de Minister van Binnenlandse Zaken.