Elektronisch stemmen

  • 159 gemeenten in Vlaanderen
  • alle 19 Brusselse gemeenten
  • de 9 Duitstalige gemeenten

Hoe stem ik elektronisch?

Elke stemhokje van een stembureau is uitgerust met een stemcomputer. De kiezer ontvangt van de voorzitter van het kiesbureau een chipkaart. Om zijn stem uit te brengen steekt de kiezer eerst de chipkaart in de kaartlezer van de stemmachine. Dan verschijnen op het beeldscherm het volgnummer en het letterwoord van alle kandidatenlijsten. De kiezer duidt met zijn vinger de lijst van zijn keuze aan. Hij kan ook blanco stemmen. Hij bevestigt zijn keuze of annuleert zijn keuze en kiest een nieuwe lijst.

Nadat de kiezer een lijst heeft aangeduid, verschijnen voor die lijst de namen en voornamen van de kandidaten op het scherm. De kiezer brengt dan zijn stem uit door op het scherm te drukken.

Hierna wordt de kiezer verzocht zijn uitgebrachte stem te bevestigen (ermee akkoord gaan) ; zolang hij dat niet deed kan de kiezer zijn stemgedrag nog wijzigen (zijn uitgebrachte stem annuleren) en een andere lijst met kandidaten kiezen.

Bij de laatste bevestiging drukt de stem computer een stembiljet (papieren bewijsstuk) af. Op dit stembiljet staat (staan) de door de kiezer uitgebrachte stem(men) zowel in de vorm van een barcode als in getypte vorm. Zo kan de kiezer controleren of zijn stem juist werd opgenomen.

De kiezer neemt zijn chipkaart terug en vouwt zijn stembiljet dubbel met de bedrukte kant naar binnen, zodat zijn stem niet zichtbaar is voor anderen, vóór hij het stemhokje verlaat.

Vervolgens geeft hij zijn chipkaart terug aan de voorzitter en scant hij, onder toezicht van de voorzitter, de barcode op zijn stembiljet met de elektronische stembus, waarna hij zijn stembiljet in de gleuf steekt.

Na afloop van de stemming sluit de voorzitter de stembus af en brengt de USB-sticks met de geregistreerde stemmen naar het kantonhoofdbureau dat alle gegevens samenbrengt en de uitslag opmaakt.

Vereenvoudigde uitleg stemmen op computer (pdf) 
Elektronisch stemmen in 15 stappen (pdf)

Hoe zien de schermen er uit?

Simulatie elektronische stemming

Opgelet:

  • In de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de Duitstalige gemeenten en in sommige gemeenten met taalfaciliteiten, kan de kiezer eerst de taal van de stemprocedure kiezen. De kiezer dient zijn taalkeuze te bevestigen.
  • Voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers moet de kiezer in het kieskanton Sint-Genesius-Rode een voorafgaande keuze maken tussen de lijsten van de kieskring Vlaams-Brabant en de lijsten van de kieskring Brussel-Hoofdstad, en dit onmiddellijk nadat de software op het scherm getoond heeft om welke verkiezing het gaat.
  • De keuze van de gekozen lijsten gebeurt totaal onafhankelijk van de keuze van de taal, dat een louter begeleidingsinstrument is bij de stemprocedure.