Elektronisch stemmen

  • 159 gemeenten in Vlaanderen
  • alle 19 Brusselse gemeenten
  • de 9 Duitstalige gemeenten

De verkiezingen komen steeds dichter bij hier tonen we u hoe u elektronisch moet stemmen.

Meld u bij binnenkomst aan bij de medewerkers van het stembureau.

Geef uw oproepingsbrief en identiteitskaart af.

Medewerker activeert en overhandigt u een kaart.

U kunt nu naar een van de stemhokjes gaan.

Steek uw kaart in de stemcomputer en wit knipperend licht of een symbool geeft de plek aan waar u deze kaart moet invoeren.

Let erop dat u ze in de juiste richting in voert met de chip en de pijl naar boven. Een markering geeft aan tot waar u uw kaart in de gleuf moet steken.

Volg nu de instructies op het scherm.

Selecteer uw lijst en bevestig uw keuze

U kunt steeds terug naar het vorige scherm met de terug-toets.

Selecteer uw kandidaten of breng een lijststem uit.

Als u een fout maakt kunt u steeds uw selectie vissen en opnieuw beginnen.

Daarvoor moet u een tweede keer op de gemaakte keuze drukken.

Bevestig uw stemkeuzes door “bevestig uw keuze” te selecteren rechtsonder op het scherm.

Zolang dit niet gebeurt zijn uw stemkeuzes voor die verkiezing nog niet gemaakt.

Nadat u alle stemkeuzes geselecteerd hebt print de stemcomputer een stembiljet dat u bij de stembus moet scannen.

Kijk het stembiljet na en vouw het met de bedrukte kant naar binnen.

Neem de kaart uit de stemcomputer.

Gaan naar de elektronische stembus met uw kaart en uw stembiljet.

Wacht in de rij.

Geef uw kaart terug aan de bijzitter zodra het uw beurt is. Open uw stembiljet en scan het door het met de bedrukte kant naar beneden op de scanner te leggen.

Een geluidssignaal bevestigt dat u stem correct werd gescand.

De klep van de stembus gaat automatisch open.

Vouw uw stembiljet opnieuw met de bedrukte kant naar binnen en steek het in de stembus.

Als u deze stappen hebt genomen krijgt u uw identiteitskaart en uw afgestempelde oproepingsbrief terug van de bijzitter.

U hebt gestemd!

Hoe stem ik elektronisch?

Elektronisch stemmen in 15 stappen:

Elke stemhokje van een stembureau is uitgerust met een stemcomputer. De kiezer ontvangt van de voorzitter van het kiesbureau een chipkaart. Om zijn stem uit te brengen steekt de kiezer eerst de chipkaart in de kaartlezer van de stemmachine. Dan verschijnen op het beeldscherm het volgnummer en het letterwoord van alle kandidatenlijsten. De kiezer duidt met zijn vinger de lijst van zijn keuze aan. Hij kan ook blanco stemmen. Hij bevestigt zijn keuze of annuleert zijn keuze en kiest een nieuwe lijst.

Nadat de kiezer een lijst heeft aangeduid, verschijnen voor die lijst de namen en voornamen van de kandidaten op het scherm. De kiezer brengt dan zijn stem uit door op het scherm te drukken.

Hierna wordt de kiezer verzocht zijn uitgebrachte stem te bevestigen (ermee akkoord gaan) ; zolang hij dat niet deed kan de kiezer zijn stemgedrag nog wijzigen (zijn uitgebrachte stem annuleren) en een andere lijst met kandidaten kiezen.

Bij de laatste bevestiging drukt de stem computer een stembiljet (papieren bewijsstuk) af. Op dit stembiljet staat (staan) de door de kiezer uitgebrachte stem(men) zowel in de vorm van een barcode als in getypte vorm. Zo kan de kiezer controleren of zijn stem juist werd opgenomen.

De kiezer neemt zijn chipkaart terug en vouwt zijn stembiljet dubbel met de bedrukte kant naar binnen, zodat zijn stem niet zichtbaar is voor anderen, vóór hij het stemhokje verlaat.

Vervolgens geeft hij zijn chipkaart terug aan de voorzitter en scant hij, onder toezicht van de voorzitter, de barcode op zijn stembiljet met de elektronische stembus, waarna hij zijn stembiljet in de gleuf steekt.

Na afloop van de stemming sluit de voorzitter de stembus af en brengt de USB-sticks met de geregistreerde stemmen naar het kantonhoofdbureau dat alle gegevens samenbrengt en de uitslag opmaakt.

Hoe zien de schermen er uit?

Simulatie elektronische stemming (volgt)

Opgelet:

  • In de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de Duitstalige gemeenten en in sommige gemeenten met taalfaciliteiten, kan de kiezer eerst de taal van de stemprocedure kiezen. De kiezer dient zijn taalkeuze te bevestigen.
  • Voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers moet de kiezer in het kieskanton Sint-Genesius-Rode een voorafgaande keuze maken tussen de lijsten van de kieskring Vlaams-Brabant en de lijsten van de kieskring Brussel-Hoofdstad, en dit onmiddellijk nadat de software op het scherm getoond heeft om welke verkiezing het gaat.
  • De keuze van de gekozen lijsten gebeurt totaal onafhankelijk van de keuze van de taal, dat een louter begeleidingsinstrument is bij de stemprocedure.