Inschrijving kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen

Europese en niet-Europese burgers die de Belgische nationaliteit niet bezitten maar in België verblijven kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.

Hoewel de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen onder de bevoegdheid van de gewesten valt, blijft de inschrijving van deze kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen een federale bevoegdheid.

Alle informatie voor gemeenten over de inschrijvingsprocedure en de verwerking van de aanvragen: Nota (pdf) 

Opmerking bij  de nota: De niet-Belgische inwoners die voldoen aan de kiesvoorwaarden en na registratie werden opgenomen op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 in het Vlaamse Gewest hebben geen stemplicht, maar stemrecht. 

Modelformulieren voor de aanvragen van niet-Belgen die de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten:

Model van inschrijvingsformulier (word)

Model van erkenning van aanvraag tot inschrijving (word)

Model van weigering tot aanvraag van inschrijving (word)

 

Modelformulieren voor de aanvragen van niet-Belgen van buiten de Europese Unie:

Model van inschrijvingsformulier (word)

Model van erkenning van aanvraag tot inschrijving (word)

Model van weigering tot aanvraag van inschrijving (word)

Model van verbinding tot naleving van de Grondwet (word)