Verplaatsingvergoedingen

Wie?

De bureauleden die zetelen in een andere gemeente dan die waar ze wonen, hebben recht op een vergoeding van verplaatsingsonkosten.

Bovendien heeft de voorzitter recht op een vergoeding voor de verplaatsingen die hem opgelegd worden door de wettelijke bepalingen en die hij met een eigen vervoermiddel uitvoert voor het doorsturen van de door de wettelijke bepalingen voorgeschreven documenten.

Hoe aanvragen?

Je kan online het bureau, je functie, het aantal verplaatsingen en de redenen doorgeven. Na controle krijg je 20 cent per kilometer terugbetaald.

Deze link zal beschikbaar zijn vanaf 10 juni 2024.

Je kan tot uiterlijk 9 september 2024 (drie maanden na de verkiezingen) een aanvraag indienen.