Verplaatsingvergoedingen

Wie?

De bureauleden die zetelen in een andere gemeente dan die waar ze wonen, hebben recht op een vergoeding van verplaatsingsonkosten.

Bovendien heeft de voorzitter recht op een vergoeding voor de verplaatsingen die hem opgelegd worden door de wettelijke bepalingen en die hij met een eigen vervoermiddel uitvoert voor het doorsturen van de door de wettelijke bepalingen voorgeschreven documenten.

Hoe aanvragen?

Een verplaatsingsvergoeding aanvragen kan uitsluitend online: https://digital.belgium.be/iaf/hil/iaf-hil-app-ibz-expenses-bureau 

Gebruik hiervoor een laptop of vaste PC. Aanmelden kan via eID of Itsme. Hulp nodig bij het aanmelden? Surf naar https://sma-help.bosa.belgium.be/nl 

Je kan tot uiterlijk 9 september 2024 (drie maanden na de verkiezingen) een aanvraag indienen.