Officiële statistieken van de kiezers – Verkiezingen van 26 mei 2019
NEW
Tabel met beschermde letterwoorden + verschillende ministeriele besluiten
NEW
In het kader van de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019 heeft de trekking van de lijstnummers plaatsgevonden. U vindt de politieke partijen en de bijhorende lijstnummers terug
NEW
Ministerieel besluit van 14 maart 2019 houdende de afmetingen van de stembiljetten die afgedrukt worden door een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk
NEW
Verschillende koninklijke besluiten voor de verkiezingen van 26 mei 2019
NEW
(Ontwerp) Onderrichtingen voor de voorzitters van de stem- en stemopnemingsbureaus
NEW
Ministerieel besluit van 7 maart 2019 houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo’s voor de verkiezingen van 26 mei 2019
NEW
De modellen van oproepingsbrief zijn beschikbaar
NEW
Formulieren voor de verklaring van de verkiezingsuitgaven
NEW
(Ontwerp) Onderrichtingen voor de voorzitters van de kantonhoofdbureaus
NEW
Net zoals het geval was bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zullen tijdens de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 de logo’s van de verschillende politieke partijen niet
NEW
(Ontwerp) Instructies voor de voorzitters van de kieskring-, provincie- en collegehoofdbureaus voor de gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019
NEW
De kieswet laat toe om op elektronische wijze de kandidatenlijsten in te dienen, alsook om handtekening (zowel van kandidaten als van kiezers) via elektronische weg te verzamelen. De FOD Binnenlandse
NEW
Nota betreffende de bestelling van de kiezerslijsten door de gemeenten
NEW
Verkiezingsagenda
NEW
Vademecum van de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. Algemene informatie over de verkiezingsuitgaven
NEW
Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedragen voor verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Algemene informatie over de verkiezingsuitgaven
NEW
Verzoek om de kiezerslijst – modelbrief
NEW
Koninklijk besluit van 20 december 2018 tot vastlegging van de elektronische middelen die gebruikt mogen worden voor de voordracht van kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de
NEW
Uitleg bij de voorstelling van de kandidaten op de elektronische stemschermen
NEW