Ik ben aangewezen als bijzitter maar ik wil niet gaan, is mijn reden van verhindering wettig?

Het kantonbureau beslist onafhankelijk over het al dan niet aanvaarden van motieven om niet te zetelen. Wij kunnen hier dus geen uitspraak over doen.