Wie mag secretaris/bijzitter van een kantonhoofdbureau zijn?

De secretaris en bijzitters moeten Belgische kiezer zijn die in de kieskring woont.