Samenstelling Stembureaus – Uit hoeveel leden bestaat een stembureau?

Een stembureau waar met potlood en papier wordt gestemd bestaat telkens uit 1 voorzitter, 1 secretaris en 4 bijzitters.

Een stembureau waar elektronisch wordt gestemd kan meer leden tellen. Indien in een stembureau waar elektronisch wordt gestemd meer dan 800 kiezers zijn ingeschreven kan een extra bijzitter en/of adjunct-secretaris worden aangesteld. De aanstelling van deze twee bijkomende leden is optioneel.

Bijgevolg zijn volgende samenstellingen mogelijk voor een stembureau waar elektronisch wordt gestemd én waar meer dan 800 kiezers zijn ingeschreven:

  • 1 voorzitter + 1 secretaris + 4 bijzitters
  • 1 voorzitter + 1 secretaris + 5 bijzitters
  • 1 voorzitter + 1 secretaris + 5 bijzitters + een adjunct-secretaris
  • 1 voorzitter + 1 secretaris + 4 bijzitters + een adjunct-secretaris.