Ik vind geen secretaris om aan te wijzen. Wat moet ik nu doen?

Als u geen secretaris vindt om aan te duiden, kunt u een van de plaatsvervangende bijzitters aanduiden.